MonumenTiel

MonumenTiel

Erfgoed. Het is ons verleden, ons verhaal.
Belangrijker dan ooit.

MonumenTiel is ontstaan uit het idee dat de stad monumentale panden kent maar niet door lijkt te kunnen pakken in de openbare invulling daarvan.

Geniet van oplossingen die al sinds 2016 openbaar gedeeld worden. In 2017 haalde een MonumenTiel idee de Structuurvisie Tiel.

Tegenwoordig richt MonumenTiel zich op een meer creatieve uiting van erfgoed. Bekijk het online:

Oog voor Tiel

Stadsbouw voor geluk, Bouwkunst voor menselijkheid, Erfgoed voor karakter.

Bouwpracht